Thursday, May 3, 2007

JIHAD DAN PENGORBANAN

Jihad dan jati diri 
Jihad memerlukan jati diri, ketegasan, keberanian dan kesungguhan 
menolak segala nilai negatif daripada perbuatan yang sia-sia, 
mendatangkan 
dosa dan perbuatan yang tidak bermanafaat seperti yang dicontohkan 
di 
bawah ini. Ketegasan itu diikuti oleh amalan yang baik berguna 
(Amal 
Soleh) 
 
PENGERTIAN JIHAD 
Jihad bermaksud segala usaha yang dilakukan dengan sepenuh daya 
dan 
tenaga untuk mencapai matlamat dan cita-cita iaitu menegakkan dan 
mempertahankan Islam pada diri, keluarga dan masyarakat serta 
mendapatkan 
keampunan, rahmat dan keredhaan Allah Taala. Ringkasnya, jihad 
ialah 
perjuangan dan pengorbanan suci berdasarkan prinsip ajaran Islam
 untuk 
mencapai tujuan atau matlamat yang diredhai Allah Taala. Daripada
 pengertian 
ini dapatlah dirumuskan sifat-sifat seorang mujahid (pejuang): 
 
1. Menyedari bahawa jihad merupakan suatu tanggungjawab mulia yang 
mesti dilaksanakan sepanjang zaman. 
2. Berpegang pada prinsip jihad iaitu jihad kerana Allah Taala.
3. Mempunyai matlamat yang suci dan jelas iaitu menegakkan syariat 
Islam. 
4. Mempunyai semangat perjuangan yang tinggi. 
5. Sedia berkorban dengan diri dan harta dan bersedia menghadapi 
risiko 
(akibat buruk) dengan sabar dan redha. 
 
Jihad meliputi segala usaha yang diredhai Allah Taala seperti jihad 
dengan hati, fikiran, kata-kata dan perbuatan; jihad dengan ilmu 
dan pena, 
jihad dengan apa jua alat dan senjata yang dapat dirumuskan sebagai 
jihad dengan diri dan harta benda. Jihad yang suci dan sejati 
hanyalah 
jihad Fi Sabillillah iaitu jihad kerana Allah Taala.
(Surah Al-Hujarat: ayat 15) Ertinya: 
Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah 
orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka (terus 
percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan
 harta 
benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang
 yang 
benar (pengakuan imannya). 
 
Jihad melawan hawa nafsu.. merupakan jihad yang berat yang disebut
 oleh 
Rasullallah Sallallahu Alaihi Wassalam sebagai Aljihadu Akbar 
(Jihad 
yang besar). Ini tidaklah bermaksud bahawa jihad yang lain tidak
 penting, 
tetapi jihad menentang hawa nafsu di anggap sebagai jihad yang 
besar 
kerana: 
1. Medan jihad (perjuangan) tidak terbatas berdasarkan kemahuan
 hawa 
nafsu terlalu baik, nafsu menjadi tempat syaitan bermaha raja 
lela dan 
nafsu mendorong manusia melakukan keburukan dan maksiat.
2. Tempoh masa jihad tidak terhad iaitu selama manusia masih hidup. 
3. Jihad ini terlalu sulit dan sukar kerana perjuangan ini berlaku 
antara manusia dengan dirinya. 
4. Musuh yang tidak dapat dilihat dan dirasa dengan pancaindera
5. Jihad nafsu menjadi penentu dan pengawas bagi kejayaan jihad
 yang 
lain. 
Jihad yang besar ini sebagai: Jihad membersihkan jiwa dan 
mensucikan 
hati dan sifat-sifatnya yang rendah dan keji untuk diisi dengan 
sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Demikian juga, jihad 
untuk membersihkan dan 
menyucikan jiwa dari kegelapan dan kekotoran syirik untuk diisi
 dengan 
kejernihan dan sinar cahaya Tauhid. Seterusnya jihad untuk mencapai 
kemuliaan Tauhid, keihklasan ibadah dan kebersihan akhlak dan 
ketinggian 
budaya. Inilah nilai hidup yang hakiki disisi Allah untuk mendapat 
keampunan, keredhaannya dan rahmatnya yang tidak ternilai sekalipun dengan 
dunia ini dan segala isinya. (Dr Harun Din)
 
JIHAD DENGAN HATI 
Jihad dengan hati tanpa usaha atau tindakan zahir merupakan jihad
 yang 
paling lemah. Orang yang mempunyai semangat jihad yang lemah akan
 hanya 
berjihad dengan hati, apabila ia menghadapi masalah ajaran sesat, 
murtad kebatilan, kemungkaran dan kezaliman. Inilah sikap kebaikan
 orang 
Islam pada zaman sekarang, malahan ada yang sudah hilang langsung 
cahaya 
jihad di dalam dirinya. Tahap semangat jihad ini dapat diukur 
berdasarkan sabda Rasullallahi Sallallahu Alaihi Wasallam.: Ertinya:
 Sesiapa saja 
yang melihat kemungkaran hendaklah ia bertindak mengubahnya denga 
lisannya (kata-kata) dan jika masih tidak berdaya, hendaklah ia 
mengubahnya 
dengan hatinya, dan itu merupakan iman yang paling lemah. ( Hadis 
Riwayat Bukhari dan Muslim )
 
JIHAD DENGAN KATA-KATA DAN PENA
 Berjihad dengan kata-kata (lisan) dan pena (penulisan) mempunyai
 medan 
yang amat luas kerana kedua-duanya merupakan alat komunikasi 
(perhubungan) antara manusia yang amat mudah dilakukan dan amat 
berkesan. 
Pendakwah, mubaligh, juru nasihat, juru runding, penceramah, 
pensyarah dan 
guru berjihad dengan lidahnya. Sementara penulis, penterjemah,
 karyawan 
dan sasterawan berjihad dengan penanya. Dengan kata-kata dan 
pena mereka 
menyuruh manusia taat kepada perintah Allah Taala sama ada suruhan
 atau 
larangan. Mereka mengajak manusia melakukan perkara yang baik dan 
berfaedah dan meninggalkan perkara buruk dan sia-sia serta maksiat.
 Mereka 
menyeru manusia menegakkan kebenaran dan keadilan. 
Firman Allah Taala: (Surah Al-Imran: Ayat 104) Ertinya:
Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) 
kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala 
perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk
 dan 
keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang 
berjaya. 
Sabda Rasullallahi Sallallahi Alaihi Wassalam: Ertinya: 
Jihad yang paling utama ialah berkata benar (adil) di hadapan 
pemerintah yang zalim.
 
JIHAD DENGAN HARTA
 Jihad harta bermaksud bahawa manusia hendaklah menjadikan harta 
itu 
sebagai alat utama untuk melakukan jihad Fi Sabilliilah dan jangan
 sekali 
mereka menjadikan diri mereka sebagai hamba harta dengan sifat 
bakhil 
dan tamak kepada harta sehingga tidak mahu membelanjakan hartanya
 untuk 
berjihad Fi Sabillillah. Al-Quran menyebut berulang kali jihad 
harta 
(Al Amwal) yang menyatakan perintah Allah Taala kepada orang yang
 beriman 
supaya membelanjakan hartanya untuk berjihad Fi Sabillillah. 
Pengorbanan dalam bentuk harta ini ternyata amat bermakna dalam 
perjuangan 
menegakkan Islam sejak zaman Rasullallah Sallallahu Alaihi Wasalam
 dan dengan 
harta itu peperangan menentang musuh dapat dilaksanakan dengan 
jayanya. 
Tanpa harta medan jihad akan menjadi lapang dan orang yang telah 
menawarkan diri untuk menguasai kekayaan dunia terus menguasai 
seluruh 
kehidupan umat manusia seperti yang terjadi pada masa sekarang;
 umat manusia 
dibelenggu kemiskinan, mundur dan menderita. Jihad dengan harta 
akan 
dapat:
1. Membangun diri manusia menjadi maju. 
2. Membangun keluarga dan menghapuskan kemiskinan.
3. membangun masyarakat dalam semua bidang. 
4. Menjadikan umat Islam merdeka dan tidak bergantung kepada orang 
lain. 
5. Menjadikan umat Islam di segani dan di hormati.
6. Membolehkan segala usaha dan jihad dalam semua lapangan 
kehidupan 
dilakukan dengan jayanya. 
7. Membolehkan umat Islam menyahut apa jua cabaran masa kini dan
 masa 
akan datang.
 (Surah As-Saf ayat:10-11) Ertinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu 
perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak
 terperi 
sakitnya? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, Serta 
kamu 
berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan
 diri kamu. 
Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak 
mengetahui (hakikat yang sebenar).
 JIHAD DENGAN DIRI
 Al-Quran berulang kali menyebutkan jihad harta yang diikuti oleh 
jihad 
diri (Al Amwalu Wal Anfus) dengan pengertian bahawa harta hanya 
akan 
bermakna dalam melaksanakan jihad apabila manusia sanggup 
mengorbankan 
diri sebagai pengerak dan melaksana tuntutan jihad. Diri itulah
 yang 
sebenarnya menjadi tumpuan utama jihad yang digerakkan oleh 
kekuatan harta 
sebagai alat utama jihad. Gandingan antara harta dan diri 
membolehkan 
jihad dalam apa bidang sekalipun mencapai matlamatnya iaitu 
kejayaan 
yang diredhai Allah Taala. 
Firman Allah Taala: (Surah At-Taubat:111) Ertinya:
Sesungguhnya Allah Taala telah membeli dari orang-orang yang 
beriman 
akan jiwa mereka dan harta benda mereka bahawa dengan (balasan),
 bahawa 
mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada 
jalan 
Allah; maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh.
 (balasan 
Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang 
benar............................
 
MENGAPA PERLU BERJIHAD
Jihad merupakan suatu agenda umat Islam yang berterusan yang 
wajib 
dilaksanakan sepanjang zaman kerana musuh utama umat Islam terus
 memerangi 
umat Islam. Musuh itu ialah syaitan yang menggunakan nafsu manusia
 
untuk menghalang mereka daripada beriman dan menerima kebenaran 
Islam. 
Sebaliknya ia mendorong manusia menjadi syirik, kufur dan melakukan
 
maksiat. Oleh itu, selama ada syirik, kufur dan maksiat, maka 
selama itu jihad 
nafsu dan jihad menentang kepercayaan syirik, amalan kufur dan 
maksiat 
masih berterusan. Selain syaitan yang mendorong manusia melakukan 
kemungkaran, umat Islam bertanggungjawab menegakkan kebenaran, 
keadilan dan 
menentang kebatilan dan kezaliman. Ini semua menuntut umat Islam 
meneruskan jihad sesuai dengan tanggungjawab dan cabarannya.
Musuh_ Islam dari jenis manusia tidak akan rela umat manusia hidup 
mengikut lunas_ Islam yang ditentukan oleh Allah Taala. Mereka 
sentiasa 
menaruh dendam dan berusaha membawa kita hidup mengikut cara 
mereka 
terutama pengaruh Yahudi dan Nasrani. Ini merupakan cabaran 
utama umat Islam 
iaitu menyelamat umat Islam daripada pengaruh Yahudi dan Nasrani, 
pengaruh ajaran sesat dan budaya sekular (keduniaan) dan 
materialism 
(kebendaan) dalam berbagai-bagai bidang, seterusnya menyelamatkan
 umat manusia 
daripada jalan yang sesat. Jelasnya, jihad menjadi agenda dakwah 
Islamiah sepanjang zaman. 
 
Ditulis semula oleh: 
1. Hj. Kalamhamidi Bin Hj. Abu Bakar
2. Lila Hanizah Bt. Abdul Jalil 

0 comments:

wanabdbaith. Powered by Blogger.

Visitor

free counters