Monday, March 12, 2007

HIJRAH PERTAMA DALAM ISLAM


KETIKA nabi saw melihat keganasan kaum musyrik kian hari bertambah keras, sedang beliau tidak memberi perlindungan kepada kaum Muslim ,maka beliau berkata kepada mereka , “Alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, kerana di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorangpun boleh dianiya. Kerana itu, pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, kerana negeri itu adalah negeri yang baik bagi kamu.”

Maka berangkatlah kaumMuslim ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah, dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka.Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Diantara kaum muhajir yang terkemuka ialah Utsman bin Affan beserta isterinya, Ruqayyah binti Rasulullah s.a.w, Abu Hudzaifah beserta isterinya, Zubair bin Awwam, Mush’ab bin Umair dan Abdur-Rahman bin Auf. Sampai akhirnya para sahabat Rasulullah s.a.w sebanyak lapan puluh orang lebih berkumpul di Habsyah.1)

Ketika kaum Quraisy mengetahui peristiwa ini, mereka segera mengutus Abdullah bin Rabi’ah dan Amr ‘Ash (sebelum masuk Islam) menemui Najasyi dengan membawa berbagai macam hadiah. Hadiah-hadiah ini diberikan kepada sang raja, para pembantu dan pendetanya, dengan harapan menolak kehadiran kaum Muslim dan mengembalikan mereka kepada kaum Musyrik Makkah.

Ketika kedua utusan ini berbicara dengan Najasyi tentang kaum muhajir tersebut –sebelumnya kedua utusan ini telah mempengaruhi para pembantu dan orang suruhan raja, seraya menyerahkan hadiah yang di bawa dari Mekkah – ternyata Najasyi menolak untuk menyerahkan kaum Muslim kepada kedua utusan tersebut sebelum dia menanyai mereka agama baru yang dianutnya. Kemudian kaum Muslimin dan kedua utusan tersebut dihadapkan kepada Najasyi. Raja Najasyi bertanya kepada kaum Muslim, “Agama agama kamu yang membuatkan kamu meninggalkan agama yang dipeluk oleh masyarakat kamu? Dan kamu tidak masuk ke dalam agamaku atau agama selainnya?”

Ja’afar bin Abi Talib, selaku juru bicara kaum Muslim menjawab, “Baginda raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan hubungan persahabatan, berlaku buruk terhadap tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah. Kemudian Allah mengutus seorang Rasul kepada kami, orang yang kami kenal asal keturunannya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Dia mengajak kami mengesakan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apa pun jua, dia memerintahkan kami supaya berbicara benar, menunaikan amanat, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami berbuat jahat, berdusta dan makan harta milik anak yatim. Dia memerintahkan kami shalat dan berpuasa. Kami kemudian beriman kepadanya, membenarkan semua tutur katanya, menjauhi apa yang diharamkan olehnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan bagi kami. Kerana itulah kami dimusuhi oleh masyarakat kami. Mereka menganiya dan menyiksa kami, memaksa kami supaya meniggalkan agama baru yang kami anuti dan kembali menyembah berhala. Ketika mereka menindas dan dan memperlakukan kami dengan sewenang-wenangnya, dan menghalangi kami menjalankan perintah agama kami, kami terpaksa pergi ke negeri baginda.

Kami tidak menemukan pilihan lain kecuali baginda, dan kami berharap tidak akan di perlakukan sewenang-wenang di negeri baginda.”

Najasyi bertanya, ”Apakah kamu dapat menunjukkkan kapada kami sesuatu yang di bawa oleh Rasulullah s.a.w dari Allah?”

Ja’afar menjawab “Ya.” Ja’far lalu membacakan surat Maryam. Mendengar firman Allah itu, Najasyi berlinang air mata. Najasyi lalu berkata, “ Apa yang kau baca dan apa yang dibawa oleh Isa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama.”

Kemudian Najasyi menoleh kepada kedua orang utusan kaum Musyrik seraya berkata, “Sila kalian berangkat pulang. Demi Allah, mereka tidak akan ku serahkan kepada kalian.”

Keesokan harinya utusan kaum musyrik itu menghadap Najasyi. Kedua utusan itu berkata kepada Najasyi, “Wahai baginda raja, sesungguhnya mereka menjelek-jelekkan Isa Putera Maryam. Panggillah mereka dan tanyakanlah pandangan mereka tentang Isa .”

Kemudian mereka dihadapkan sekali lagi kepada Najasyi untuk ditanya tentang pandangan mereka terhadap Isa Al-Masih. Ja’afar menerangkan, “Pandangan kami mengenai Isa sesuai yang diajarkan kepada kami oleh Nabi kami, yaitu bahawa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, ruh Allah dan kalimat-Nya yang diturunkan kepada perawan Maryam yang sangat tekun dan bersembah sujud.”

Najasyi kemudian mengambil sebatang lidi yang terletak di atas lantai, kemudian berkata,

“Apa yang engkau katakan tentang Isa berselisih, kecuali hanya sebesar lidi ini.”

Kemudian Najasyi mengembalikan barang-barang hadiah dari kaum musyrik Quraisy kepada kedua utusan itu. Sejak saat itulah kaum kaum Muslim tinggal di Habasyah dengan tenang dan tenteram. Sementara kedua utusan Quraisy itu kembali ke Makkah dengan tangan hampa.

Setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah, sampailah kepada mereka berita tentang masuk Islamnya penduduk Makkah. Mendengar berita ini, mereka segera kembali ke Makkah, hingga ketika sudah hampir masuk ke kota Makkah, mereka baru mengetahui bahawa berita tersebut tidak benar. Kerana itu, tidak seorang pun dari mereka yang masuk Makkah kecuali dengan perlindungan (dari salah seorang tokoh Quraisy) atau dengan sembunyi-sembunyi. Mereka seluruhnya berjumlah tiga puluh orang. Di antara mereka yang masuk Makkah dengan ‘perlindungan’ ialah Utsman bin Maz’un; ia masuk dengan jaminan perlindungan dari al-Walid bin al-Mughirah; dan Abu Salamah dengan jaminan perlindungan Abu Thalib.


1) Inilah benar yang di sebutkan oleh Ibnu Hisyam di dalam sirahnya 1/133 dan Fathul Bari,7/130

Wahabi Adalah Wahabi


Wahabi Adalah Wahabi

>

> Aku nasihatkan, rujukan kita adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku katakan, hadis hendaklah dipastikan sahih dari Nabi

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku cuba amalkan ibadatku mengikut cara Nabi

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku cuba amalkan solat mengikut cara Nabi

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku nasihatkan bahawa amalan itu dan ini bukan dari Nabi

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku katakan ramai guru-guru kini tidak mengajar dengan kaedah yang

> asli

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku bertanya guru, apakah dalil sahih untuk aku ikuti

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku katakan agama ini tidak semesti semuanya mengikut as-Syafie

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku katakan, khurafat, syirik dan bid'ah amat dilarang oleh Nabi

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku tidak hadiri ke nduri arwah kerana ianya dilarang oleh Nabi

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku mengatakan kenduri arwah juga dilarang oleh as-Syafie

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku katakan amalan khusus Nisfu Sya'ban bukan diajar oleh Nabi

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku juga katakan ianya juga dilarang oleh al-Qaradhawi

> Lalu aku dipanggil Wahabi

>

> Aku pun tidak tahu, siapakah sebenarnya Wahabi?

>

> Kata mereka Wahabi adalah Wahabi

>

> Aku bertanya lagi, siapakah sebenarnya Wahabi?

>

> Kata mereka Wahabi adalah Wahabi

>

> Aku semakin bingung siapa itu Wahabi

>

> Namun ...

>

> Jika benar Wahabi adalah yang nak ikut sunnah Nabi... Biarlah aku

> dipanggil Wahabi

>

> Jika benar Wahabi yang melarang khurafat, syirik dan bid'ah dari

> diikuti... Biarlah aku dipanggil Wahabi

>

> Jika Wahabi hanya beramal dengan amalan yang sahih dari

> Nabi...Biarlah aku dipanggil Wahabi

>

> Aku ingin mendapat keredhaan dari Ilahi

> Biarlah aku dip anggil Wahabi

> Semoga di akhirat bersama Nabi aku berdiri

> Biarkan aku dipanggil Wahabi

> Aku hanya inginkan syafaat Nabi untuk syurga yang kekal abadi

> Biarlah aku terus dipanggil Wahabi

Sunday, March 11, 2007

Pernahkah Kamu Terfikir?

Wahai Manusia!

Pernahkah kamu terfikir?

"Bagaimana alam ini terbentuk?"

"Bagaimana matahari dan bulan terbentuk?"

"Di manakah kamu sebelum dilahirkan?"

"Bagaimana lautan, pokok-pokok, dan haiwan muncul?"

"Bagaimana buah-buahan yang harum dan berwarna-warni, seperti pisang, plam, ceri dan strawberi, dapat muncul daripada tanah yang hitam? Siapa yang memberikan warna dan bau kepada mereka?"

"Daripada siapakah lebah yang kecil ini belajar membuat madu yang begitu enak?" Bagaimana lebah mampu membuat sarang yang mempunyai persimpangan-persimpangan yang lancar?"

"Siapakah manusia pertama?"

Ibu kamu telah melahirkan kamu. Tetapi manusia pertama tidak mungkin mempunyai emak dan bapa. Jadi, bagaimana manusia pertama muncul?"

Kamu akan mempelajari jawapan sebenar untuk semua soalan-soalan ini.

Tahukah kamu jawapan sebenar? Semua yang kamu saksikan di keliling kamu, termasuk diri kamu, kawan-kawan, ibu bapa, bumi, matahari, makanan kegemaran kamu, pisang, ceri, strawberi, bunga ros berwarna-warni, bunga violet, haruman semerbak, manusia, kucing, anjing, semut, lebah, kuda, burung dan rama-rama, ringkasnya semua yang telah dicipta oleh Allah.

Saya menyoal kamu, "Pernahkah anda terfikir: dari manakah lebah yang kecil ini belajar menghasilkan madu yang begitu lazat?" Allahlah yang telah mengajar lebah ini untuk menghasilkan madu.

Terdapat mereka yang menceritakan tentang perkara-perkara ini. Mereka tidak percaya Allah telah mencipta segala-galanya dan mereka mereka-reka cerita tentangnya. Mereka digelar "penyokong evolusi" dan kisah yang mereka ceritakan dinamakan "evolusi".

Saya mahu kamu mempelajari kebenaran, dan Allah adalah Pencipta segala-galanya.

Wabak AF di Malaysia


Malam ini Akademi Fantasia (AF) akan mula menyebarkan wabaknya kepada masyarakat Malaysia umumnya dan umat Islam khususnya. Wabak ini akan membawa simptom lalai kepada manusia-manusia yang menantikannya dan juga orang-orang sekeliling manusia-manusia ini. Mereka akan menjadi kurang upaya untuk memikirkan perkara-perkara yang lebih awlawiyat(utama) .

Perkara-perkara yang terjadi dan dilakukan oleh peserta-peserta AF akan mudah menjadi tajuk bualan mereka-mereka ini. Jika sebelum ini masalah sosial,perbincangan politik, ekonomi sering menjadi tajuk bualan, bila tiba AF tajuk-tajuk itu diketepikan sebentar. Bahkan tidak mengejutkan dalam acara-acara high level (taraf tinggi) pun mereka-mereka yang berstatus tidak segan-segan mahu juga menyelitkan AF.

Sememangnya AF menjanji satu hiburan dan hype yang cukup enak dinikmati oleh nafsu masing-masing. Sehingga ada yang sanggup menjadikan AF sebagai cara ahli keluarga berkumpul kerana selama ini masing-masing sibuk. Goyahnya institusi keluarga jika AF dijadikan sandaran.

Mungkin ketika orang melayu digula-gulakan dengan AF adalah masa terbaik untuk pilihanraya seterusnya kerana pada ketika itu, dos yang diterima dari AF cukup membuatkan orang melayu hilang ingatan terhadap perkara-perkara lalu. __._,_.___

Saturday, March 10, 2007

AKU RELA…

Telah ku benarkan nama dan diri menjadi sasaran

kerana cinta, aku berkorban

telah ku rela tohmahan bermahajalela

kerana cinta, aku terpaksa

kerana cinta jua aku berbicara

dengan nada insan terluka

meluah rasa, meluah fakta, mencedera jiwa

semuanya kerana cinta…

biarku tanggung rasa derita..

asalkan agama, selamat akhirnya..

yang membantah, hanya berfalsafah..

kerana bimbang suapan harian

dengan menjual nama tuhan..

lalu kebenaran disingkirkan,

demi hidangan belian pendustaan

namun aku yang sengsara zahirnya

redha telah pun penuhi jiwa

dalam keletihan ini.. aku bahagia

kerna..

pada kebenaran itulah terasa nikmat syurga


by: dr maza 2007, Perlis

Pembelaan Para Ulama Terhadap Ibnu Taimiyyah

Baru-baru ini, saya berasa amat terkilan kerana masih ada si jahil atau sekumpulan yg masih sengaja menghina seorang tokoh ulama besar yang mana merupakan seorang sheikhul islam iaitulah Ibn Taimiyyah. Macam-macam penghinaan yang sampai kepada saya. Setelah meneliti beberapa hujah mereka, ternyata kosong belaka. Namun, tergerak juga hati ini untuk menjawab. Namun saya tidak berminat langsung menjawab tohmahan tersebut kerana nyata tidak berasas langsung. Namun saya kemukakan beberapa pandangan imam dan ulama besar berkenaan peribadi Ibn Taimiyyah.

Antara Sebab Utama Celaan Terhadap Ibn Taimiyyah:

Di dalam Ahli Sunnah, Ibn Taimiyyah adalah tokoh yang paling hebat mempertahankan aqidah ahli sunnah dan menyerang hujah-hujah Syi`ah, maka cara terbaik untuk mempertahankan Syi`ah ialah dengan menghentam habis-habisan Ibn Taimiyyah. Hentaman itu pula akan dilihat lebih mantap dengan menggunakan nama ahli sunnah itu sendiri. Ini dengan cara diselewengkan fakta-fakta ulama, membuat pengkhianat ilmiah dan membohongi pembaca yang tidak mampu membuat penyelidikan. Tokoh pendakwah Islam yang terkenal di kurun ini, Maulana Abu al-Hasan `Ali al-Nadwi berkata dalam bukunya yang ditulis khas mengenai sejarah perjuangan Ibn Taimiyyah sebagai tokoh pemikir dan dakwah yang terbilang, bertajuk “Al-Hafiz Ahmad bin Taimiyyah:”Sesungguh nya al-Imam Ibn Taimiyyah telah bangkit menjawab Syi`ah dalam banyak tempat dalam buku-bukunya. Dia telah benar-benar menunaikan tanggungjawab dengan kuatnya mempertahankan sunnah, aqidah ahli sunnah, al-khulafa al-rasyidin dan para sahabah yang mulia r.a. Di samping itu dia mengkhususkan menjawab Syi`ah dalam sebuah kitab khas, dinamakan “Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Naqd Kalam al-Syi`ah wa al-Qadariyyah” (ertinya: Jalan Sunnah Nabi dalam menolak pendapat Syi`ah dan Qadariyyah) (m.s. 213 cetakan Dar al-Qalam, Kuwait ).

Sebenarnya, golongan yang ingin supaya orang ramai menghukum Ibn Taimiyah sesat, kufur dan seumpamanya itu sedar, bahawa jika langkah ini berjaya maka sebahagian besar tokoh-tokoh umat dapat dileburkan, dan khazanah umat dapat dihancurkan. Antara murid terbesar Ibn Taimiyyah ialah al-Imam Ibn Kathir, yang terkenal dengan Tafsir al-Quran al-`Azim atau dikenali dengan Tafsir Ibn Kathir. Bacalah buku al-Tafsir wa al-Mufassirun, karangan al-Syeikh Husain al-Zahabi, dalamnya diceritakan bagimana Ibn Kathir begitu mencintai gurunya, Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah dan banyak berpegang dengan fatwanya. Kemunculan al- Imam Ibn Kathir, al-Imam al-Zahabi, al-Imam Ibn al-Qayyim dan lain-lain adalah antara sumbangan besar Ibn Taimiyyah dalam bidang kesarjanaan Islam. Musuh-musuh ahli sunnah telah sedia mengetahui hal ini, maka mereka sedaya upaya berusaha merobohkan khazanah ini.

Oleh itu, mari kita lihat beberapa pandangan para ulama dan imam berkaitan peribadi Ibn Taimiyyah dan perihal keluasan ilmunya…

Daripada Al-Imam Sayuti:

Al-Imam Sayuti memasukkan Ibn Taimiyyah dalam senarai huffaz hadith (para hafiz hadith), dalam kitabnya Tabaqat al-Huffaz, al-Imam Sayuti yang bermazhab Syafi’i itu memperkenalkan Ibn Taimiyyah seperti berikut: “Ibn Taimiyyah, seorang syaikh, imam, al-`allamah (sangat alim) hafiz, seorang yang kritis, faqih, mujtahid, seorang penafsir al-Quran yang mahir, Syaikh al-Islam, lambang golongan zuhud, sangat sedikit sepertinya di zaman ini,..salah seorang tokoh terbilang.. memberi perhatian dalam bidang hadith, memetik dan menapisnya, pakar dalam ilmu rijal (para perawi), `illal hadith (kecacatan tersembunyi hadith) juga fiqh hadith, ilmu-ilmu Islam, ilmu kalam dan lain-lain. Dia daripada lautan ilmu, daripada cendikiawan yang terbilang, golongan zuhud dan tokoh-tokoh yang tiada tandingan..” (m.s. 516, cetakan Maktabah Wahbah, Mesir).

Pandangan al-Zarqani Berkenaan Ibn Taimiyyah:

Al-Zarqani banyak memetik pendapat Ibn Taimiyyah dengan hormatnya. Antaranya di bawah tajuk Fawaid ma’rifah asbab al-Nuzul (faedah-faedah mengenali sebab-sebab turun ayat al-Quran), beliau menyatakan: “Faedah yang kedua: membantu memahami ayat dan menolak kekeliruan, sehingga kata al-Wahidi: “Tidak mungkin dapat diketahui tafsir ayat, tanpa meneliti kisah dan sebab turunnya. Kata Ibn Taimiyyah: “Mengetahui sebab nuzul, membantu memahami ayat, kerana sesungguhnya ilmu mengenai sebab, menatijahkan ilmu mengenai apa yang disebabkan” (rujukan: Manahil al-`Urfan, jilid 1, m.s. 109, cetakan: Dar al-Fikr, Beirut ).

Ulasan Abu al-Hasan al-Nadwi:

Kata Maulana Abu al-Hasan al-Nadwi: “Sesiapa yang ingin melihat lautan ilmu Ibn Taimiyyah, keluasan pandangannya, penguasaannya, kekuatan hafalannya, ingatannya terhadap masalah-masalah (yang di bahaskan), kematangannya, ketelitiannya, kebijaksaannya dan kegemilauannya, maka bacalah kitab tersebut (Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Naqd Kalam al-Syi`ah wa al-Qadariyyah)”” (m.s. 215)

Pujian Ibnu Hajar al-‘Asqalani:

Ibn Hajar menyebut: “Ibn Taimiyyah imam kepada semua para imam, keberkatan umat, yang sangat alim di kalangan ulama, pewaris para anbiya..” sehinggalah beliau megelarnya sebagai “Syeikh al-Islam”. (jilid 1, m.s. 158-159). Bahkan al-Zahabi menyenaraikan gurunya itu di dalam kitabnya Tazkirah al-Huffaz yang dikhaskan untuk para hafiz dalam hadith. Beliau memuji Ibn Taimiyyah dengan pujian yang sangat hebat juga menggelarnya dengan gelaran Syeikh al-Islam, antara katanya: “Ibn Taimiyyah: seorang syeikh, imam, al-`allamah (sangat alim), al-hafiz (dalam hadith), seorang yang kritis, mujtahid, penafsir (al-Quran) yang mahir, beliau adalah Syeikh al-Islam….dari lautan ilmu, dari para cendikiawan yang terbilang, dari golongan zuhud yang sukar dicari, dari tokoh-tokoh yang berani dan pemurah lagi mulia, dipuji oleh penyokong dan penentang” (jilid 4, m.s. 1496, cetakan Haidar Abad, India)

Penafian al-Syeikh `Abd al-Fattah Abu Ghuddah r.h. Bila Dituduh Beliau Membenci Ibn Taimiyyah:

Seorang muhaqqiq yang dihormati di kurun ini, iaitu, al-Syeikh `Abd al-Fattah Abu Ghuddah r.h.: “Bukti yang kuat (bahawa aku tidak membenci Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim) ialah aku telah penuhi kitab-kitabku dan ulasan-ulasanku dengan pendapat-pendapat Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah dan al-Imam Ibn Qayyim-semoga Allah merahmati keduanya-. Aku telah berkhidmat untuk kitab-kitab al-Imam Ibn al-Qayyim dengan menyebar dan mentahqiqkannya, -seperti yang telah disebutkan-. Aku juga telah menyokong dan membela mereka berdua. Aku menyebut mereka dengan penuh sanjungan dan hormat pada berpuluh-puluh tempat di dalam kitab-kitabku. Sepertimana yang jelas sebelum ini tanpa sebarang keraguan lagi. Adapun al-Syeikh al-Khauthari r.h., semoga Allah mengampuni kita dan juga dia, tidak menyukai kedua imam ini. Itu adalah pandangan dan ijtihadnya. Sekiranya aku ini berpegang dengan setiap yang dia kata, tentu aku juga akan tidak menyukai kedua mereka (Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah dan al-Imam Ibn al-Qayyim) lalu mengikuti sikapnya terhadap mereka berdua –Allah rahmati keduanya. Namun apa yang berlaku membuktikan sebaliknya….” Sehingga katanya “.. segala puji bagi Allah yang telah mengurniakanku dapat membezakan antara yang pendapat yang boleh diterima dan ditolak. Aku akan mengakui apa yang aku lihat benar berdasarkan kefahamanku, sekalipun ianya datang dari seorang yang rendah kedudukannya. Aku akan tinggalkan apa yang aku dapati menjauhi kebenaran, sekalipun ianya datang dari tokoh yang lebih besar dari al-Kauthari, yang terdiri daripada para ulama yang masyhur. Sekalipun aku seorang pengikut, segala puji bagi Allah di atas kurniaannya, namun tiada seorang pun yang mengikut segala-galanya, melainkan dia seorang yang ta`asub ataupun seorang yang bodoh” (rujukan: Imdad al-Fattah, bi Asanid wa Marwiyat al-Syeikh `Abd al-Fattah, m.s. 657, cetakan: Maktabah al-Imam al-Syafi’i, Riyadh ).

Luahan al-Syeikh Yusuf al-Qaradawi:

Jika kita perhatikan tokoh-tokoh umat pada zaman lalu dan kini, mereka banyak mengambil manfaat daripada khazanah Ibn Taimiyyah. Lihat al-Nadwi yang saya sebutkan di atas. Demikian juga al-Syeikh Yusuf al-Qaradawi pernah menyebut dalam bukunya Kaifa Nata`amul ma`a al-Sunnah: “Al-Imam Ibn Taimiyyah ialah daripada kalangan ulama umat yang aku sayangi, bahkan barangkali dialah yang paling hatiku sayangi di kalangan mereka dan paling dekat kepada pemikiranku” (m.s. 170, cetakan: Dar al-Wafa, Mesir)

Ulasan Peribadi Penulis:

Berpeganglah kepada ajaran Allah dalam surah al-Hujurat ayat 6:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seseorang fasik membawa berita, maka selidikilah, agar kamu tidak menimpakan (hukuman) kepada sesuatu kaum dengan secara jahil, lalu kamu akan menyesal”. (49:6)

Saya tertarik dengan apa yang dipetik oleh al-Imam Ibn al-Salah (meninggal 643H) dalam kitabnya `Ulum al-Hadith:

“Entah berapa ramai di kalangan ulama yang telah melangkah kaki mereka di dalam syurga sejak seratus atau dua ratus tahun yang lalu, sedangkan kamu menyebut dan mengumpat mereka” (m.s. 390, cetakan: Dar al-Fikr, Beirut )

Bawakan Bukti Jika Kamu Di Pihak Yang Benar:

Katakanlah (Wahai Muhammad): "Bawalah kemari keterangan-keterang an Yang (membuktikan kebenaran) apa Yang kamu katakan itu, jika benar kamu dari golongan yang benar". (2:111)

Penutup & Amaran:

Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah r.h telah pun pergi menemui Allah sejak tujuh ratus tahun lalu. Hidupnya dahulu dibaluti dengan perjuangan yang penuh ikhlas. Para ulama hadith dan mereka yang mengenalinya memuji dan menghormatinya, seperti yang telah saya nyatakan dalam tulisan ini, bahkan lebih dari itu. Sesiapa yang menghina dan mencerca Ibn Taimiyyah di zaman ini, akan berdiri bertanggungjawab di hadapan mahkamah Allah Yang Maha Adil di akhirat. Mereka mesti bertanggungjawab di atas segala perkataaan yang dilempar kepada tokoh ulama yang mulia itu, yang menyampaikan ilmu, menulis, berjihad dengan pedang menentang tentera kuffar Monggol dan berbagai jasanya yang tidak mampu disukat. Semoga Allah memelihara kita semua dari kegelinciran dan disesatkan oleh golongan yang jahat.
wanabdbaith. Powered by Blogger.

Visitor

free counters