Wednesday, December 23, 2009

Jenis-jenis NajisBismillahirrahmanirrahiim


Menyucikan diri itu terbahagi kepada 2:

1. Menyucikan diri daripada najis.
2. Menyucikan diri daripada hadas.


Menyucikan diri daripada najis :

Makna najis : setiap sesuatu yang disifatkan tidak suci.
Makna najis dari sudut syara' : Sesuatu yang dianggap tidak suci dan menegah daripada sahnya solat ; seperti darah dan kencing.


Jenis-jenis najis :

Jenis-jenis najis itu ada banyak akan tetapi disebutkan di sini 7 perkara yang paling penting sahaja :

1 - Arak dan setiap cecair yang memabukkan. Firman Allah SWT :
(إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) bermaksud : '.. sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan...' yakni najis [Surah Al-Maidah : 90]. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam : 'Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap adalah haram.' [Riwayat Imam Muslim : 2003 ; daripada Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma.]

2 - Anjing dan Babi : Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam :
(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) [Riwayat Imam Muslim : 279]. Dan di dalam riwayat Imam Daruqutni (1/65) :(إحداهن بالبطحاء)

* maksud ولغ : minum, البطحاء : batu kecil dan dimaksudkan dengannya ialah tanah.

3 - Bangkai : Ia adalah setiap haiwan yang mati tanpa disembelih mengikut syara', firman Allah SWT : (حرمت عليكم الميتة) bermaksud : 'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai...' [Surah Al-Maidah : Ayat 3]. Dan pengharamannya disebabkan kerana ianya adalah najis.

Termasuk juga di dalam hukum bangkai ini ialah apa yang disembelih kerana berhala, juga apa yang tidak disebut padanya nama Allah, firman Allah Ta'ala :
(وما أهل لغير الله به) bermaksud : '.. dan apa yang disembelih atas nama selain Allah...' [Surah Al-Maidah : Ayat 3].

Terkecuali daripada najis bangkai ialah :

Pertama : Mayat manusia : firman Allah SWT : bermaksud : 'Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...' [Surah Al-Isra' : Ayat 70]. Berdasarkan kepada kemuliaan itu manusia menjadi suci sama ada hidup mahupun mati. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam : 'Maha Suci Allah, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis.' [Riwayat Imam Bukhari : 279]. Atau sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma : 'Orang muslim itu tidaklah najis hidup mahupun mati.' [Riwayat Imam Bukhari dikaitkan dengan jenazah, dalam bab Mandi jenazah dan wudhu'nya.]


Kedua dan Ketiga : Ikan dan belalang : Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam :
(أحلت لكم ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحوت والجراد, وأما الدمان فالكبد والطحال) [Riwayat Ibnu Majah].

4 - Darah yang mengalir (termasuk dalamnya ialah nanah) : Firman Allah Ta'ala : bermaksud : '.. atau darah yang mengalir atau daging babi - kerana sesungguhnya semua itu kotor..' [Surah Al-An'am : Ayat 145]

Terkecuali daripada najis darah ialah : الكبد dan الطحال sebagaiman disebutkan di dalam hadith sebelum ini.

5 - Kencing manusia dan tahinya, juga kencing haiwan dan tahinya :

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari (217) dan Muslim (284) bahawa ada seorang arab kencing di dalam masjid, maka bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam :
(صبوا عليه ذنوبا من ماء) yakni baldi, dan arahan untuk menyimbah air ke atasnya dalil menunjukkan ianya adalah najis.

6 - Setiap bahagian yang terputus daripada haiwan sewaktu hidupnya maka ia adalah najis. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam : 'Apa yang terputus daripada haiwan maka ia adalah bangkai.' [Riwayat Imam Hakim dan disahihkannya.]

Terkecuali daripadanya rambut dan bulu haiwan yang halal dimakan dagingnya kerana sesungguhnya ia adalah suci. Firman Allah : bermaksud : '.. dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).' [Surah An-Nahl : Ayat 80]


7 - Susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya : seperti himar dan seumpamanya, kerana susunya adalah seperti dagingnya, dan dagingnya itu adalah najis.
* Rujukan Fiqhul Manhaji, m/s 37 - 40, Dar Al-Qalam, 2008. Berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i

0 comments:

wanabdbaith. Powered by Blogger.

Visitor

free counters